Åkerstemorsblom, sommerettårig planteart i fiolfamilien. 5–40 cm høy, ligner stemorsblom, men blomstene er små og lyse, med gule, ofte nesten hvite kronblad som er jevnlange med begerbladene. Åkerstemorsblom vokser over hele landet, men er mindre vanlig i Troms og Finnmark. Opptrer som ugress i alle åkerkulturer. Den er forholdsvis lett å bekjempe med mekaniske tiltak, men er sterk mot mange kjemiske midler, særlig flere midler tilhørende gruppen sulfonylurea, som er mye brukt i kornåker og potet. Har tatt seg opp i den senere tid.