Øst-Sibirhavet, et grunt randhav utenfor Sibir, mellom Novosibirskije Ostrova (Nysibirøyene) og Ostrov Wrangelja (Wrangeløya). Nordgrensen regnes ved 300-meters isobaten, og havets flateinnhold er ca. 660 000 km2. Dypet er for størstedelen mindre enn 50 m, over store områder bare 10–20 m. I 1878 ble havet krysset fra vest til øst av Nordenskiöld i Vega. Øst-Sibirhavet er isdekket størstedelen av året, men om sommeren kan det være noenlunde isfritt langs land. Temperaturene er lave; bare om sommeren kan de ved elveutløpene gå opp i 5–6 °C. Ellers ligger de oftest under 0 °C. Saltholdigheten er lav inne ved kysten, og øker nordover til ca. 30 ‰.