Sandefjord, et av de eldste og største norske hvalfangstselskaper, stiftet 1903 av verkseier Christen Christensen. Aktieselskabet Ørnen var det første som fanget i Antarktis med flytende kokeri, dampskipet Admiralen. Ørnen drev fangst med mange flytende kokerier i Antarktis til 1966–67; fortsatte som skipsrederi disponert av A/S Thor Dahl, Sandefjord.