Émile Vandervelde, belgisk advokat og politiker. Var med i arbeiderpartiet fra stiftelsen 1885, ledet generalstreikene for allmenn stemmerett 1893, 1902 og 1909. Han var formann for den sosialistiske internasjonales byrå 1901–20. Vandervelde hørte til den moderate fløy i partiet, og 1914–21 spilte han en fremtredende rolle i de nasjonale samlingsregjeringer. Utenriksminister 1925–27, formann for Den annen internasjonale 1929–35.