Xylose, (av xylo-), D-xylose, tresukker, sukkerart (monosakkarid, se pentoser) som er meget utbredt i plantematerialer, særlig tre. I form av polysakkaridet xylan, det viktigste av hemicellulosene, utgjør xylose ca. 30 % av veden i løvtre. Xylose inngår også i tragant og i visse glykosider. Fremstilles ved hydrolyse av tre, strå o.l. Xylose og den tilsvarende alkohol, xylitol, har anvendelse bl.a. som kunstig søtstoff.