Vindusflue, insektart i familien Scenopinidae. En 4–6 mm lang, matt svart og nesten ubehåret art med avflatet bakkropp og korte, spinkle ben. Den er knyttet til menneskets boliger, hønsehus o.l. der larven utvikles på tørre, støvete steder. Næringen er smådyr som møll- og klannerlarver som den finner f.eks. i gulvsprekker og kroker. De voksne fluene er trege og flyr nødig. Arten finnes trolig over hele verden.