Viadukt, bro over vei, dalsøkk, jernbanelinje eller andre kryssende hindringer.