I norrøn tid: gallisk, romansk eller fransk språk, sjelden italiensk; se også rotvelsk.