Kymrer, walisernes navn på seg selv. Adjektiv: kymrisk (walisisk Cymreig som nasjonalitetsadjektiv, Cymraeg om språket).