Rotvelsk, fante- eller tyvespråk, særlig i tysktalende land, satt sammen av kunstig lagede eller fremmede ord; også kaudervelsk, uforståelig språk.