Vegfraktloven er en norsk lov som regulerer juridisk avtaler om godstransport mot betaling.

Faktaboks

Fullt navn
Lov om vegfraktavtaler
Kortnavn
Vegfraktloven
Forkortelse
vegfrl.
Også kjent som

Lov om vegfraktavtaler

Lovdata-ID
NL/lov/1974-12-20-68

Hovedtemaer er hvor og når loven gjelder, krav til fraktbrevet og transportørens ansvar og plikter. Loven forklarer plikter og rettigheter, og hvem som har ansvar for godset til enhver tid. I en fraktavtale har avsender, fraktfører og mottaker særskilt ansvar. Loven gjelder ikke frakt av døde, flyttegods eller frakt etter postloven.

Avsender har ansvar for at dokumenter er tilgjengelig for fraktfører, at opplysninger er riktige, blant annet fraktbrev, og andre dokumenter ved transport, tolldokumenter ved grensepassering. Avsenderen kan be fraktføreren stoppe transporten, returnere godset eller levere til en annen mottaker.

Fraktfører har transportavtale med den som betaler frakten. Det kan være en transportør, lastebileier eller en samlaster. Transportøren har ansvar for godset fra overtakelse til utlevering.

Mangelfull adressering, pakking eller manglende informasjon om godset fra avsender kan føre til at transportøren går fri for erstatningsansvar om noe går galt.

Fraktfører er ansvarlig for skade og/eller tap av gods under transport. Det samme gjelder forsinkelser etter fraktavtalen, men kan bli fritatt for ansvar dersom skaden og/eller forsinkelsen ikke kan skyldes fraktfører.

Skade og/eller tap av gods reguleres av vegfraktloven. Fraktfører må dekke skade og tap gods opp til 8,33 SDR per kilogram for internasjonal transport og 17 SDR per kilogram for innenlands transport. SDR står for «Special Drawing Rights» som er internasjonal valuta i forsikringsoppgjør. Kursen på SDR er 10-12 kroner for 1 SDR. Med en kurs på 10 kroner utgjør 17 SDR 170 kroner per kilogram skadet eller tapt gods, som fraktfører blir erstatningspliktig for ved skade eller tap av gods ved innenlands transport.

Lovens innhold

Fraktbrevet

Fraktbrev ved innenriks befordring skal inneholde opplysninger om:

  • avsenders og fraktførers navn og adresse
  • sted og tid for overtagelse av godset
  • leveringssted for godset, mottagers navn og adresse
  • beskrivelse av varene, antall mål og vekt, bruttovekt

Fraktbrevet bekrefter avtalen partene har inngått. Avsender har råderett over godset frem til overlevering til transportør (fraktfører). Avsender skal gi fraktfører informasjon om emballering, stuemåte, utlevering til mottaker. Fraktbrevet skal også inneholde instruks for håndtering av reklamasjon eller mottaker av andre grunner ikke ønsker å motta godset. Fraktbrevet skal inneholde all nødvendig informasjon knyttet til gjennomføring av oppdraget.

Sjåføren må sjekke at opplysningene i fraktbrevet stemmer med godset før de henter varer.

Internasjonale avtaler

I internasjonal transport kreves fraktbrev. I nasjonal (innenlands) transport skal det også brukes fraktbrev, men avsender og fraktfører kan avtale at fraktbrev ikke brukes. Det kan for eksempel være når samme oppdrag gjentas flere ganger. Da skriver man ikke fraktbrev for hver tur.

Det er også andre internasjonale avtaler som regulerer logistikkløsninger, blant annet NSAB, som er en frivillig avtale mellom de nordiske speditørforbundene. Incoterms har regler for leveringsbetingelser fastsatt av det internasjonale handelskammer. Det er også bindende dokumenter i internasjonal transport for gods som krysser landegrensene.

Loven gjelder altså avtaler om godsbefordring med kjøretøy på veg når befordringen utføres mot vederlag og etter fraktavtalen skal skje mellom steder i Norge og til og fra utlandet via et land som har sluttet seg til Genève-konvensjonen 19 mai 1956 om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på veg (internasjonal befordring). Ved avvik fra annen konvensjonsstats lov er det den sistnevnte loven som gjelder.

Kongen (regjeringen) kan bestemme at frakt av gods mellom denne staten og Norge ikke skal omfattes av lovens regler om internasjonal frakt og at lokal grensetrafikk helt eller delvis skal likestilles med innenriks frakt.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg