Vedstoff, brukes til dels som betegnelse for lignin, en viktig kjemisk bestanddel av celleveggene i ved.