Vannbregner, fellesnavn på bregner som lever i vann. I systematikken plasseres de i flere forskjellige ordener og familier. Blant annet vannbregnefamilien, Marsileaceae og andematbregnefamilien, Salviniaceae, begge med arter som dyrkes som akvarieplanter. Andematbregnefamilien inneholder blant annet Salvinia natans i Sør-Europa, og Azolla caroliniana i Nord-Amerika, som er små planter som flyter fritt på overflaten på samme måte som andemat.