Trådbregne, planteart i vannbregnefamilien med krypende stengel og opprette, 5–15 cm lange blad som er trådsmale og innrullet i spissen mens de er unge. Brunsvarte, ertestore sporehus ved grunnen av hver bladbunt. I Norge finnes den i grunt ferskvann langs kysten mellom Arendal og Stord samt i Vansjø ved Moss. Antagelig gått ut på de fleste voksestedene. Trådbregne er fredet og har status som sterkt truet (EN) i Norsk rødliste for arter 2010.