Vanlig gressfly, sommerfuglart i familien nattfly (Noctuidae). Et lite, grått til rødbrunt nattfly (vingespenn 2,5–3 cm) med 3 lyse flekker på forvingene. Det opptrer helst på natureng og gammel eng. De 3 cm lange brune, glatte larvene med 7 lyse lengdestriper gnager på blad og skudd. Tidligere var gressflyet et ødeleggende skadedyr, særlig i Nord-Norge, men har i dag liten betydning, trolig på grunn av moderne driftsmåter i engdyrkingen.