Vandrealbatross, fugleart i albatrossfamilien. Den har med vingespenn opptil ca. 3,6 m rekorden blant havfuglene. Som alle albatrosser har den 37 armsvingfjær, som gir dem en særlig stor bæreflate, mens de fleste andre fugler har bare ca. 10–15 (kolibriene har 6). Nebbet er lyst og kraftig. Arten hekker på øyer i sub-antarktiske farvann. Hekketiden (rugetid pluss reirtid) er ca. ett år, og vandrealbatrossen kan derfor bare hekke hvert annet år.