Lavvann som inntreffer rundt vårjevndøgn, og som i Norge anses for å være det laveste astronomiske lavvann. Brukes derfor som referansenivå for dybdeangivelser for norske sjøkart.