Algenib, navn på to stjerner. α Persei, lyssterk stjerne i Perseus. Farge gulhvit, størrelsesklasse 1,8. γ Pegasi, stjerne i Pegasus. Farge blåhvit, størrelsesklasse 3,3.