Uflekket storsil, benfiskart i silfamilien. Dette er den mest sjeldne arten av silene. Noen få individer ble i 2011 for første gang fanget i Havforskningsinstituttet undersøkelser av silbestandene. Arten blir opptil 35 cm lang, og er nesten like stor som storsilen. Biologien er dårlig kjent, men den er vintergyter som storsil og småsil og lever av dyreplankton og småfisk. Utbredelsen er sørlig med hovedutbredelser sør og vest for De britiske øyer.