Tynnleppet multe, benfiskart som ligner tykkleppet multe, men har smalere overleppe og har tenner i stedet for hudvorter på leppekanten. Lengde opptil 70 cm, vekt ca. 3 kg. Den lever i kystfarvann og brakkvann, til dels også i elver. Utbredt i Svartehavet, Middelhavet og Atlanteren fra Marokko til De britiske øyer. Tilfeldig ved norskekysten. Viktig matfisk ved Svartehavet og Middelhavet.