Tykkleppet multe, sølvblank benfiskart med tykk overleppe, lengde opptil 75 cm, vekt 4,5 kg. Den har hudvorter på leppekanten. Lever langs kystene og kan også forekomme i brakkvann og elver. Utbredt i Svartehavet, Middelhavet og Atlanterhavet fra Senegal til Nordsjøen, mer tilfeldig lenger nord. Viktig matfisk i Sør-Europa.