Tyngdepunkt er i fysikken det samme som barysentrum.