Translatorisk, som gjelder translasjon; som beveger seg i jevn hastighet og i én retning.