Trommereise, en opplevelse av å reise innover i seg selv eller ut av kroppen, der et hovedhjelpemiddel er rytme/tromming (f.eks. bruk av runebomme). Inngår som sentral praksis i nysjamanisme, kan også innngå i alternativ behandling, i nyhedendom o.a.