Noaide, samisk noaidi, noaide-, medisinmann, sjaman, spesielt synsk og kyndig person som ved hjelp av runebomme kunne komme i ekstase og dermed etter gammel samisk oppfatning i kontakt med overnaturlige krefter. Hans eneste verdighetstegn var ofte et belte med magiske midler.