Tren, fellesbetegnelse for de kjøretøyer i en militæravdeling som transporterer forsyninger. Ved avdelingen deler man trenet i stridstren (ammunisjon, materiell m.m.), kjøkkentren og pakktren (bagasje).