Stridstren, tren som avdelingen trenger også under kamp, inndeles i: ammunisjonstren som avdelingen må ha nær for hånden, kjøkkentren som kan holdes noe lenger tilbake og trekkes frem etter behov, og pakktren (tidl. kalt materielltren).