En bærende konstruksjon eller instrumenttilbehør på tre ben, f.eks. fotostativ, presisjonsadapter, som benyttes i ulike oppmålingssammenhenger.