Optisk lodd, kort, brutt kikkert med sikteakse som kan loddrettstilles ved bruk av libeller eller en kompensator. Det optiske loddet kan være festet i en trefot, innebygd i et instrument eller kan benyttes som selvstendig instrument. Hensikten er som regel å loddrettstille (sentere) måleinstrument over et angitt punkt (målemerke).