Oppstilling av et instrument slik at dets vertikalakse går gjennom sentrum i et aktuelt fastmerke.