Tormentil, gammelt navn på tepperot i urte- og legebøker siden middelalderen. Brukes om tepperot i flere dialekter, til dels i forvansket form, f.eks. tormentelle, terna tille, tillimann og turimann.