Topografisk måling, detaljmåling for utarbeidelse av topografiske kart. Topografisk måling bygger på trigonometriske punkter og blir i regelen ikke utført i mindre målestokk enn 1:50 000. Topografiske kart i mindre målestokker fås ved forminsking av originalmålingene i 1:50 000. Nå for det meste basert på flyfotogrammetri.