Kort navn som gjerne antyder eller symboliserer innholdet av en bok, et hefte eller et skrift; navn på en avis, et tidsskrift el.l.; overskrift øverst på en trykt side eller over en rubrikk (kolumnetittel); navn på musikalsk komposisjon eller kunstverk.