C3H3NS, heterosyklisk forbindelse som i seg selv har mindre betydning, men molekylet inngår som en del av andre viktigere stoffer, f.eks. vitamin B1, mange fargestoffer og legemidler som sulfatiazol, ftalyltiazol m.fl. Anvendes noe i organiske synteser. Tiazolmolekylet har et ringskjelett som består av tre karbonatomer, ett nitrogen- og ett svovelatom.