Terramare, landsbyanlegg på fast land, befestet med en grav og en voll med palisadeverk av tre. Finnes først og fremst i den midtre Podalen i Italia. De er vanligvis firesidet, og gatene mellom husene skjærer hverandre i rette vinkler. Det største, ved Castellazzo i nærheten av Parma, er 500 m langt og 250 m bredt. Anleggene skriver seg hovedsakelig fra yngre bronsealder. De betegner en yngre fase av pælebygningsskikken.