Termonukleær prosess, reaksjon mellom atomkjerner, utløst ved den energien kjernene har på grunn av sin termiske bevegelse og holdt ved like fordi det i reaksjonene frigjøres så mye energi at den høye temperaturen opprettholdes. Prosessen er altså en forbrenningsprosess hvor de reagerende stoffene er atomkjerner. Den type kjernereaksjoner hvor en slik prosess er mulig, er fusjon – sammensmeltning av lette atomkjerner til tyngre. Prosessen kan bare foregå ved en temperatur på nær 100 millioner kelvin, en temperatur så høy at ingen faste stoffer kan tåle den. Kontrollerte termonukleære prosesser antas derfor bare å kunne foregå i plasma som holdes sammen av spesielt utformede magnetfelter i fusjonsreaktorer (se fusjon og fusjonsreaktor). Ukontrollert foregår prosessen i hydrogenbomben, i Solen og de fleste andre stjernene.