Taggbregne, middelstor bregneart i stortelgfamilien. 40–50 cm høy, med smalt lansettformede, enkeltfinnede blad som har kvasse tagger på småfinnene. I Norge vanlig i berg og mellom steiner på kalkgrunn opp til snaufjellet, sjelden øst for Oslofeltet.