Synkroskop, (av synkron og -skop), instrument som viser om to elektriske vekselspenninger er i fase, brukes bl.a. ved parallellkobling av generatorer på et felles vekselstrømnett. Synkroskop kan bestå av et viserinstrument med en fast og en bevegelig spole, og virker da på samme måte som et elektrodynamometer. Nå brukes helst katodestråle-oscillograf.