parallellkobling (fysikk)

Parallellkobling. A) Parallellkobling av tre like elektriske spenningskilder (batterier). B) Parallellkobling av tre kondensatorer med kapasitans C1, C2, C3. C) Parallellkoblingen av tre motstander med resistans R1, R2, R3

Av /Store norske leksikon ※.

Artikkelstart

Parallellkobling er en måte å koble sammen komponenter på i en elektrisk krets. I en parallellkobling er komponentene koblet slik at den elektriske spenningen over hele parallellkoblingen er den samme som spenningen over hver enkelt komponent.

Faktaboks

Uttale
parallˈellkobling

Figuren viser parallellkobling av batterier, motstander og kondensatorer ved bruk av to hovedledninger. Den ene ledningen er koblet til pluss-polen av batteriene eller kondensatorene eller en av sidene til motstandstrådene, og den andre til minuspolene av batteriene eller kondensatorene eller den motsatte siden av motstandene.

Alternativet til parallellkobling er seriekobling.

Parallellkopling av batterier

Parallellkobling av batterier. Dersom hvert batteri gir en spenning på 12 volt, vil også spenningen mellom ledningene merket + og – være 12 volt.
parallellkobling
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Vi antar at spenningen over alle batteriene er den samme. Da er spenningen mellom ledningene lik polspenningen til batteriene (øverst i figuren). Strømmen i kretsen er lik summen av strømstyrkene gjennom hvert batteri.

Parallellkopling av kondensatorer

Her virker alle kondensatorene til sammen som én stor kondensator med kapasitans lik summen av kapasitansene til hver av kondensatorene (midten av figuren).

Parallellkopling av motstander

Her er hovedstrømmen i kretsen lik summen av strømmene gjennom hver enkelt motstandstråd, \(I = I_1 + I_2 + I_3+...+I_n\) (nederst i figuren). Ifølge Ohms lov er \(I=\frac{U}{R}\) der U er spenningen over motstanden og R dens resistans. Det følger at ved en parallellkopling av motstandstråder er \(\frac{U}{R} = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} + \frac{U}{R_3}+...+ \frac{U}{R_n}\), der R kalles parallellkoplingens resultantresistans. Ved å dividere alle leddene med U får vi at resultantresistansen til en parallellkopling er gitt ved \[\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}+...+ \frac{1}{R_n}\]

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg