Synkronisere, gjøre synkron, stille inn i forhold til noe. Brukes om gjensidig oppdatering, for eksempel mellom to datamaskiner eller mellom en datamaskin og en mobil enhet.