Svingfluer, insektfamilie i underordenen høyerestående fluer (Cyclorrhapha). Ca. 200 arter er kjent i verden, derav ca. 20 fra Norge. Artene er små og glinsende svarte. Med sin særpregede, innsnørte bakkropp får de et maurlignende utseende. De kan ofte sees i mengder i vegetasjonen eller på dyremøkk. På en karakteristisk måte holdes vingene rett utstrakt og roteres sakte mens de vandrer rolig omkring. Larvene utvikles i møkk, kompost og annet organisk materiale.