Røkter, person som passer og steller husdyr og andre dyr i fangenskap, for eksempel fjøsrøkter, svinerøkter, pelsdyrrøkter m.m. En mannlig ferøkter ble tidligere kalt sveiser.