Stikkelsbærbladlus, nebbmunnart i bladlusfamilien Aphididae. Den er matt blågrønn med bleke føtter og ryggrør, og har antenner kortere enn kroppen. Det opptrer flere generasjoner om året. Den suger plantesaft i toppen av årsskuddene, som blir forkrøplet, bladene bøyer seg nedover og det dannes en rosett av blad som krøller seg vernende om bladlusene. Foruten på stikkelsbær kan den opptre på solbær, rips og alperips. Forekommer spredt i Sør-Norge og nordover til og med Trøndelag.