Alperips, busk i ripsfamilien. Meterhøy, med grønngule blomster i klaser og røde bær som nok er spiselige, men uten spesielt god smak; særbu. Viltvoksende i skog og kratt på lune steder i det sørøstlige Norge.