Sporegrener, de korteste fruktgrenene på frukttrær. Disse ender i en velutviklet blomsterknopp. Illustrasjon, se beskjæring.