Spissvingefluer, insektfamilie i ordenen tovinger. En artsfattig familie med bare 30 kjente arter i verden, derav 5 i Norge. Artene er små, gjerne under 3 mm, med smale vinger som ender i en spiss vinkel. De løper hurtig rundt i lav vegetasjon på fuktige, skyggefulle steder. Larvene lever i fuktig plantemateriale.