Beteflue, tovingeart i insektfamilien Anthomyiidae.6 mm lang grå flue med gule ben. Eggene legges i mai–juni side ved side på undersiden av bladene på bete, spinat og meldestokk. Hver hunnflue kan legge ca. 300 egg. De hvite larvene, som er uten ben og med redusert hode (kun to munnkroker til fødeopptak er tilbake, se tovinger), lager først lyse gangminer som etter hvert utvides til store brune plateminer. Skaden er størst på unge planter og i tørkeperioder, spesielt på Sør-Vestlandet og langs Oslofjorden. Opptrer periodisk som skadedyr, to generasjoner i året.