Spansk makrell, benfiskart i makrellfamilien. Den blir opptil 58 cm lang og skjelnes fra makrell på de store øynene, gråblå flekker under sidelinjen og store skjell ved brystfinnene. Verdensomfattende utbredelse i tropiske og tempererte farvann. Fiskes i Europa særlig ved Portugal. Sjelden nord for Engelske kanal.