Somatisk embryogenese, embryogenese der et embryo blir dannet av andre celler enn zygoten, dvs. uten forutgående befruktning. Denne prosessen kan fremkalles eksperimentelt i en væskekultur av et cellevev. Et slikt embryo vil utvikle seg til en plante som er genetisk lik morplanten. En parallell til slike embryoer dannes naturlig hos mange arter (sveve, løvetann) uten kjønnet forplantning (ved apomixis).