Utviklingen fra den befruktede eggcellen, zygoten, til et fullt ferdig embryo (kim) i frøet. Allerede den første celledelingen skjer på en bestemt måte, i det den ene dattercellen utvikles til embryo, mens den andre danner en stilk, suspensor, som fester embryo til det øvrige vevet og tilfører næring. Det er altså fra starten en tydelig polaritet, som vedvarer under hele embryogenesen. Prosessen går over bestemte morfologiske mellomtrinn, et kuleformet og et hjerteformet trinn før embryo er dannet. I embryo er det anlegg til skudd og rot i hver sin ende av aksen. Disse er skilt ved hypokotylen, som er den delen av aksen som sitter nedenfor kimbladene (se frø). Eksperimentelt kan embryo dannes av andre celler enn zygoten. Slik somatisk embryogenese gir viktig informasjon om hvilke faktorer som virker på embryodannelsen og på hvilket stadium av prosessen de virker.